Serwis

Wychodząc na przeciw wymaganiom przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oferujemy Państwu przeglądy, serwis, naprawy i konserwację systemów technicznego zabezpieczenia budynków, w tym m.in.:

  • Instalacje bezpieczeństwa (m.in.: SSP, oddymianie, DSO, KD, SSWiN, CCTV, oświetlenie awaryjne, wydzielenia itd.),
  • Hydranty (pomiary parametrów hydraulicznych, przeglądy i konserwacje pompowni pożarowych),
  • Przeglądy i konserwacja gaśnic,
  • Pomiary elektryczne (pomiary izolacji, impedancji pętli zwarcia, instalacji odgromowych, pomiary natężenia oświetlenia).