Systemy ppoż, zabezpieczenia ppoż

Oferta w zakresie systemów ppoż oraz zabezpieczeń w Warszawie

W celu zabezpieczenia budynku przed pożarem stosowane są różne zabezpieczenia – od zabezpieczeń polegających na odpowiedniej organizacji pracy ludzi, po systemy pozwalające na automatyczną detekcje pożaru , ograniczanie jego niekorzystnych skutków czy gaszenie.

Działalność firmy MRC skupia się na systemach przeciwpożarowych takich jak:

1. Systemy sygnalizacji pożaru. (SSP)

2. Systemy oddymiania. (ODD)

3. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

4. Systemy gaszenia (SUG).

5. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (AOW).

Ze względu na rodzaj zagrożenia mogącego wystąpić w obiekcie przepisy prawa nakładają na inwestorów obowiązek wyposażania budynków w szereg zabezpieczeń i tak standardowym wyposażeniem budynku ZLII (budynek przeznaczony dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się ) jest system oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych. Systemy oddymiania maja na celu umożliwienie ewakuacji pionową droga ewakuacyjną użytkowników obiektu, system taki wyposażony jest w czujki automatyczne pozwalające na wykrycie dymu na klatce schodowej, ręczne przyciski oddymiana podwajające na ręczne wysterowanie instalacji oraz w zależności od konkretnego rozwiązania klapę, okno oddymiające lub wentylator oddymiający. Systemy oddymiania grawitacyjnego umożliwiają grawitacyjne usunięcie dymu z klatki schodowej. W budynkach wysokich lub o szczególnym znaczeniu przepisy prawa nakładają obowiązek instalowania urządzeń zabezpieczających klatki schodowe przed zadymieniem. Różnica w działaniu polega na tym że systemy oddymiania grawitacyjnego służą do usuwania dymu który dostanie sie na klatkę natomiast systemy zabezpieczenia przez zadymieniem uniemożliwiają przez wytworzenie nadciśnienia przeniknięcie toksycznych produktów spalania do chronionej przestrzeni.

Obszar nadzorowania systemów oddymiana zawężony jest zazwyczaj do drogi ewakuacyjnej objętej ochroną ew pomieszczeń przyległych. W przypadku gdy zależy nam na szybkiej detekcji pożaru stosowane są systemy sygnalizacji pożaru. Systemy sygnalizacji pożaru (systemy ppoż) znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie konieczna jest szybka informacja o możliwym zagrożeniu.

System sygnalizacji pożaru (SSP) składa się z elementów detekcyjnych (czujek dymu, temperatury), ręcznych ostrzegaczy pożarowych, modułów sterujących, centrali sygnalizacji pożaru, oraz sygnalizatorów (optycznych, akustycznych itp.).

System SSP różni się zasadniczo od systemu oddymiania – elementy detekcyjne zazwyczaj obejmują każde pomieszczenie w budynku, system może sterować i nadzorować pracę urządzeń wykonawczych – w przypadku wykrycia pożaru możliwe jest realizowanie zamierzonego scenariusza działań przez wygenerowanie odpowiednich sterowań, systemy sygnalizacji pożaru zazwyczaj podłączone są do urządzeń transmisji alarmu (UTA) – informacja o wykryciu pożaru transmitowana jest do jednostki PSP za pośrednictwem stacji monitoringu pożarowego. W przypadku wykrycia pożaru system SSP ma możliwość wygenerowania sygnałów ostrzegawczych przy pomocy sygnalizatorów. System SSP stanowi podstawę do wybudowania bardziej skomplikowanych mechanizmów zabezpieczenia ppoż budynku – to z systemu ssp przekazywane są informację do systemów wykonawczych takich jak np. Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO.

Firma MRC System zapewnia pomoc na każdym etapie realizacji od projektowania aż po wykonawstwo, a na końcu uruchomienie.
Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie , każde zlecenie realizujemy profesjonalnie oraz z należytą starannością.