Opracowania / Konsulting

  • Ekspertyzy i opinie techniczne,
  • Symulacje komputerowe CFD,
  • Przygotowania budynków do odbioru PSP,
  • Scenariusze pożarowe,
  • Analizy zagrożenia wybuchem,
  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  • Projekty oznakowania znakami bezpieczeństwa i ewakuacji.