Zabezpieczenia Przeciwpożarowe / PPOŻ

Dziękujemy Państwu za wizytę na naszej stronie internetowej. Znajdą Państwo na niej szczegółową ofertę naszych usług oraz dane kontaktowe.

Poniżej w skrócie przedstawiamy zakres oferowanych przez nas usług, więcej szczegółów znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach:

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO:

 • Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP),
 • Instalację oddymiania oraz zapobiegania zadymieniu,
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO),
 • Systemy Kontroli Dostępu (KD),
 • Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
 • Systemy telewizji dozorowej (CCTV)
 • Sieci strukturalne,
 • Systemy detekcji tlenku węgla oraz propan-butanu (CO i LPG),
 • Instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
 • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe,
 • Wydzielenia przeciwpożarowe,
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych.

OPRACOWANIA/KONSULTING:

 • Ekspertyzy i opinie techniczne,
 • Symulacje komputerowe CFD,
 • Przygotowania budynków do odbioru PSP,
 • Scenariusze pożarowe,
 • Analizy zagrożenia wybuchem,
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • Projekty oznakowania znakami bezpieczeństwa i ewakuacji.

KONSERWACJA/SERWIS:

 • Instalacje bezpieczeństwa (m.in.: SSP, oddymianie, DSO, KD, SSWiN, CCTV, oświetlenie awaryjne, wydzielenia itd.),
 • Hydranty (pomiary parametrów hydraulicznych, przeglądy i konserwacje pompowni pożarowych),
 • Przeglądy i konserwacja gaśnic,
 • Pomiary elektryczne i fotometryczne (pomiary izolacji, impedancji pętli zwarcia, instalacji odgromowych, pomiary natężenia oświetlenia).