Oświetlenie awaryjne

oświetlenie awaryjne
Oświetlenie awaryjne w Warszawie

 

Każdy budynek powinien zapewniać bezpieczeństwo, przebywającym wewnątrz użytkownikom. Oprócz wysokiej jakości izolacji termicznej i akustycznej, należy zadbać o ochronę przeciwpożarową. Obowiązkiem właścicieli budynków, zwłaszcza tych przeznaczonych do użytku publicznego jest wyposażenie posesji w oświetlenie awaryjne.

Instalacje oświetlenia awaryjnego są przykładem urządzeń przeciwpożarowych. Aby mieć pewność co do ich właściwego funkcjonowania, należy dokonywać ich przeglądu nie rzadziej niż raz do roku. Instalacja musi również spełniać wiele norm. Przykładowo oprawy z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego. Kolejnym wymogiem jest aby projekt systemu został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rzeczoznawca podpisuje również rysunki, które przedstawiają system oświetlenia awaryjnego, znajdującego się w budynku. Właściciel budynku musi zadbać o to, aby w przypadku zaniku zasilania opraw oświetleniowych na drogach ewakuacyjnych, włączone zostało oświetlenie ewakuacyjne, które powinno spełniać określone warunki. Oto przykładowe z nich:

  • jego natężenie w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosić minimum 1 lx
  • jego natężenie na poziomie podłogi musi wynosić 0,5 lx
  • w celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą

Punkty świetlne, należące do takiego systemu powinny znajdować się bezpośrednio przy obiektach takich jak drzwi przeznaczone do wyjścia ewakuacyjnego , schody, punkty pierwszej pomocy, urządzenia przeciwpożarowe, przyciski alarmowe, skrzyżowania korytarzy czy wyjścia końcowe.

Podczas projektu instalacji, należy zadbać o to, aby wszystkie znaki, znajdujące się wzdłuż drogi ewakuacyjnej były podświetlone w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały drogę do bezpiecznego miejsca. Jeżeli natomiast urządzenia przeciwpożarowe, przyciski alarmowe czy punkty pierwszej pomocy znajdują się w znacznej odległości od drogi ewakuacji, należy podświetlić je źródłem o mocy 5 lx.

Instalacja oświetlenia awaryjnego to jedna z najbardziej istotnych kwestii, o której powinni pamiętać właściciele budynków. Z tego powodu, zarówno projekt, wykonawstwo oraz konserwację, należy powierzyć doświadczonym jednostkom.