Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

przeciwpożarowy wyłącznik prądu
przeciwpożarowy wyłącznik prądu

 

Właściciele budynków powinni zadbać o to, aby znalazły się na jego powierzchni urządzenia przeciwpożarowe. Spełnią one obowiązujące normy oraz zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom. Instalacja oświetlenia przeciwpożarowego, sporządzenie ekspertyzy czy montowanie odpowiednio szerokich drzwi z dźwignią antypaniczną to tylko niektóre z kwestii, które ułatwiają ewakuację w przypadku pożaru. Należy również zwrócić uwagę na przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie wyłączyć zasilanie budynku, w którym wystąpił pożar, w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku zawiera podstawowe wymagania w zakresie jego instalacji.

Rozporządzenie to zawiera wiele norm, z których jedna informuje, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien znajdować się w każdym budynku, którego kubatura przekracza 1000 m sześć.. Dotyczy to również budynków, w których występują strefy zagrożone wybuchem. Wyłącznik hamuje dopływ prądu do wszystkich odbiorników, z pominięciem urządzeń, których działanie jest konieczne podczas gaszenia pożaru. Wyłącznik ominie więc pompy pożarowe, dźwiękowy system ostrzegawczy, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, windy przeznaczone dla ekip ratowniczych, systemy technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych czy wentylację pożarową.

Podczas instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, należy brać pod uwagę jego umiejscowienie, a także oznakowanie. Powinien on znajdować się przy głównym wejściu do budynku lub na złączach. Odcięcie dopływu prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej. Wyłącznikiem powinien być aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną. Podczas instalacji należy obliczyć parametry zwarciowe w miejscu instalacji, aby dobrać parametry elektryczne rozłącznika. Jego prąd znamionowy nie może być mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go zabezpieczenia.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu może w znacznym stopniu przyczynić się do sprawnej, szybkiej, a przede wszystkim bezpiecznej ewakuacji. Aby działał on w sposób niezawodny, jego instalację należy zlecać tylko jednostkom, zaznajomionym z obowiązującymi normami.