System sygnalizacji pożaru

system sygnalizacji pożaru
Urządzenie przeciwpożarowe

 

Właściciele budynków powinni zadbać o to, aby ewakuacja użytkowników, przebywających na terenie posesji w trakcie pożaru, przebiegała szybko, sprawnie, a przede wszystkim, bezpiecznie. Z tego powodu niezbędne jest, aby wyposażyli oni budynek w specjalne urządzenia przeciwpożarowe – systemy sygnalizacji pożaru. Oświetlenie awaryjne czy odpowiedniej szerokości przejścia zapewnią szybką drogę ucieczki w bezpieczne miejsce. Ważne jest jednak również to, aby zainstalować system sygnalizacji pożaru. Natychmiastowa reakcja na występujący dym czy ogień umożliwi szybką interwencję.

Systemy sygnalizacji pożaru podobnie jak inne urządzenia przeciwpożarowe, powinny spełniać szereg określonych norm. W ich skład wchodzą czujniki pożaru, nazywane także automatycznymi ostrzegaczami pożarowymi oraz przyciski, których naciśnięcie uruchamia alarm. Przyciski te nazywane są z kolei ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi. Nowoczesne urządzenia tego typu wykrywają pożar w bardzo wczesnej fazie rozwoju.

Co więcej, ich działanie umożliwia integrację innych urządzeń przeciwpożarowych. Obecnie producenci oferują nam coraz bardziej praktyczne rozwiązania i umożliwiają korzystanie z systemów, które nie tylko sygnalizują obecność płomieni, ale także w sposób automatyczny minimalizują i ograniczają możliwości rozprzestrzeniania się pożaru.

Szybkie i precyzyjne zlokalizowanie pożaru jest możliwe dzięki nowoczesnej konstrukcji systemu. Składa się on z czujek optycznych, jonizacyjnych, temperaturowych, wielosensorowych oraz punktowych podłączonych do mikroprocesorowej centrali.Te współczesne spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpożarowego. Modułowa konstrukcja centrali umożliwia rozbudowę w dowolnej chwili, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Czujki natychmiast reagują na obecność płomieni czy dymu i przesyłają sygnał do centralki. Ta z kolei uruchamia alarm i informuje o zagrożeniu odpowiednie służby. Jeśli zdecydujemy się na nowoczesne instalacje, centralka zidentyfikuje aktywną czujkę z numerem pomieszczenia, wydrukuje informację o alarmie oraz wykona szkic rzutu kondygnacji obiektu z zaznaczonym miejscem wystąpienia pożaru.

System sygnalizacji pożaru to instalacja, która informuje o pożarze już we wczesnej jego fazie, co umożliwia ewakuację w momencie, gdy płomienie nie rozprzestrzeniły się jeszcze na dalsze sfery budynku. Dzięki temu, obecni mogą w łatwy sposób kierować się w bezpieczne miejsce, a odpowiednie służby mogą natychmiast podjąć interwencję.